© 2015 Airport Maintenance Services BV

AMS AIRPORT MAINTENANCE SERVICES BV

Portfolio
Teuge International Airport: Aanleg en inbedrijfstelling van baanverlichting compleet, PAPI, Randverlichting, Tresholds, Runway End, CCR’s. Interne LED verlichting Signs. Baanverlichting uitgevoerd in LED. Levering Meteo apparatuur, zichtmeting, windsnelheidsmeting, windrichtingmeting. Ministerie van Defensie: Vliegbasis Leeuwarden, Deelen; Inspectie en advies vliegveldverlichting, besturingstechniek, MOSKIT en noodstroomvoorzieningen Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijkrelaties: Vertrouwelijke projecten Directievoering reconstructieproject vliegkamp de Kooij; Aanleg Taxiway, reconstructie hoofdbaan, regelstations, besturingstechniek, noodstroomvoorzieningen Reconstructie militair platform en helispots Levering AMS LED V002-004 modules voor de interne verlichting van alle airfield signs. RESA project, directievoering. Directievoering reconstructie hoofdbaan vlliegbasis Eindhoven; Verwijderen bestaande baanverlichting. Aanleg nieuwe baanverlichting in LED. Renovatie regelstations en vervanging CCR en noodstroomvoorzieningen. Engineering UPS systemen vliegbasis Eindhoven. Vliegbasis Volkel: Vervangen interne verlichting IRDM signs met AMS LED modules. Vliegbasis Woensdrecht: Isolatiemetingen hoogspanningsbekabeling baanverlichting. Stroringsanalyse hoogspanningsbekabeling vliegveldverlichting Schiphol: Monitorring vliegveldverlichting G-gebied (innovatieproject) Cut-Outs / hoogspanningsscheiders en aardgarnituren 5kV t.b.v. Baan en Rijbaanstations Intercom- en CCTV systemen Brandweer, Ondersteunende Diensten, Garage Draadloze CCTV dak G-pier en F-pier CCTV Aviobruggen Ampère-tang testers Edgemarkers Geluidmeetposten NOMOS onderhoud en modificatie Nieuwbouw geluidmeetposten NOMOS (Amstelveen, daklocatie, Amsterdam daklocatie,, Castricum daklocatie, Zaandam daklocatie, Limmen grondlocatie, Hoofddorp grondlocatie grondgeluid, Velsen daklocatie, A’dam-Osdorp grondlocatie, Heemstede daklocatie, Warmond daklocatie, Lisse grondlocatie, Aalsmeer gronddlocatie, Assendelft daklocatie, Hoofddorp Floriande grondlocatie), Unserviceability lights Loadbanks Installatiekeuringen Stand-alone energievoorziening voor De-Icing (zonnepanelen / windenergie combinatie) Keuring van lamptransformatoren vliegveldverlichting t.b.v. hergebruik Kunststof ontluchtingskokers voor transformatorputten, klantspecifieke ontwikkeling Runway Closure Marker Lamptesters voor vliegveldverlichting Maastricht Aachen Airport: Reconstructie project Hoofdbaan en regelkamers; Mobiele baanverlichting met tijdelijke draadloze besturing vanuit verkeerstoren gedurende project Lelystad Airport: Totaalonderhoud Baanverlichting, Baanstation, Noodstroominstallatie Besparingssysteem Openbare Verlichting Toegangsbeheersysteem Groot-alarmsysteem Inbraakbeveiliging Brandweerpost Alle CCTV systemen in gebouwen en terrein Draadloze CCTV systemen Catalina Hangar en Aviodrome Voice-Loggingsysteem CCTV Brandweervoertuig Obstakelverlichting vervangen voor LED LED verlichting mandatory- en information signs (innovatieproject) Edgemarkers Besturingssysteem Exits vanuit verkeerstoren Noodstopfunctie tankeiland vanuit verkeerstoren Intercomsystemen Vervangen PAPI Verhuizen Havendienst balie lessenaars met alle bekabeling en systemen Aanleg tijdelijke baanverlichting inclusief 2 PAPI systemen en regelinstallatie Draadloze besturing baanverlichting vanuit tijdelijke Toren Draadloze koppeling groot- alarmsysteem tijdelijke toren Zend-ontvanginstallatie voor vliegverkeercommunicatie in tijdelijke verkeerstoren Rotterdam The Hague Airport: Storingsherstel baanverlichting Modificatie transformatorputten / hoogspanningslassen Engineering PAPI 06 verplaatsing Verplaatsen en vervangen PAPI 06 Plaatsen PAPI 24 Windzakinstallatie met verlichting Regelkamer modificatie, vervanging van Thyristorregelingen naar sinusregelingen. Aanpassen besturing en signalering regelkamers / verkeerstoren Frangibel markeerpalen toeritten Baan Edgemarkers Taxiway Groningen Airport Eelde: Nulmeting inspecties Noodstroom, Vliegveldverlichting en besturingssystemen Isolatiemeting hoogspanningsbekabeling Baanverlichting CCR t.b.v. RGL systeem 5kV Cut-out t.b.v. 5kV installatie Twente Airport: Installatieverantwoordelijke (rol)baanverlichting PLaatsen PAPI systemen Renovatie gehele vliegveldverlichting en systemen Besturingssysteem met touchscreen Draadloze communicatiesystemen Windindicatoren Obstakelverlichting Project inductieverlichting Heliport en taxi-way Gooisse Zweefvliegclub / Hilversum: Levering en installatie coommunicatiesystemen / portofoons Loodswezen: Aanleg nieuwe Taxiway en Helispot verlichting Maasvlakte Pro-rail: Metingen verlichtingssterktes spooremplacement Meting aardings-vereffeningsleidingen Betuwelijn Gemeente Amstelveen: Periodieke metingen rioolstelsel 45 locaties TU Delft: Metingen en keuring kabels t.b.v. studentenhuis VVE Watermolenplantsoen Haarlem: Verwijderen installaties glasbewassing 2 gebouwen Pathé bioscopen: Vervangen luidsprekersystemen achter filmdoek Storingsherstel faxverbindingen Pathé Rotterdam Netwerk aanleg t.b.v. betaalautomaten Intercomsystemen kassa’s Voedingsystemen vervangen t.b.v. noodverlichting Verlengen monitorposities, VGA signaaloverdracht Brinkmanbioscoop: Beveiligingsysteem voor de nooddeuren Aanpassing ventilatie projectoren Innovatief project algenkweek t.b.v. afbraak de-icing vloeistoffen: Ontwikkelen en leveren meetapparatuur t.b.v. concentraatmetingen Automatiseren besturing pompinstallatie